• Comunitatea protestantă

  Comunitatea protestantă (luteranii și calvinii)

  Comunitatea protestantă (luteranii și calvinii) Începuturile protestantismului datează în Țările Române din secolul al XVI-lea, în Muntenia, ca urmare a schimburilor comerciale ale sașilor din Brașov și Sibiu, iar în Moldova prin propaganda lui Wolfgang, Schreiber și Sommer, discipolii lui…

 • Fig 3. Școala Catolică, 2020 (Colecția Valentin Bodea)
  Comunitatea catolică

  Școala catolică de băieți, 1869

  Școala catolică de băieți, 1869 Str. Mihai Bravu nr. 1 În 1869 a fost înfiinţată şcoala catolică de băieţi, cu o singură clasă primară, care se afla în curtea bisericii catolice din strada Domnească. Epitropia Bisericii Catolice se adresa printr-o…

 • Fig. 5. Notre Dame de Sion, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea catolică

  Institutul „Notre Dame de Sionˮ

  Institutul „Notre Dame de Sionˮ, GL-II-m-B-03034, 1867 (Facultatea de Mecanică și sediul mai multor facultăți ale Universității „Dunărea de Josˮ Galați) Str. Domnească nr. 111 Institutul „Notre Dame de Sionˮ a fost înfiinţat la 24 octombrie 1867, de către congregaţia…

 • Fig.1 Biserica romano-catolică , 1902 (Albumul „Galați în cărți poștale ilustrate”, Muzeul de Istorie Galați, 2019)
  Comunitatea catolică

  Biserica romano-catolică „Sf. Ioan Botezătorulˮ

  Biserica romano-catolică „Sf. Ioan Botezătorulˮ, GL-II-m-B-03029, 1839-1844 Str. Domnească nr. 88 În 1833 a fost constituit un comitet, format din consulul italian Geymet, agentul consular francez Vrolier, cu scopul de a aduna fonduri pentru construirea bisericii. În 1838 preotul desemnat…

 • Fig 5 - Școala bulgară, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea bulgară

  Școala bulgară

  Școala bulgară, GL-IV-m-B-03145, 1858 Str. Nicolae Bălcescu nr. 33 În 1858 se înfiinţa la Galaţi, în curtea bisericii bulgare „Sf. Pantelimon”, sub conducerea arhimandritului Maxim Raicovici, şcoala bulgară care a funcționat cu intermintențe. A fost redeschisă în 1869 și a…

 • Fig. 4 – Biserica bulgară, catapeteasma, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea bulgară

  Biserica bulgară, 1887

  Biserica bulgară, 1887 Str. Nicolae Bălcescu nr. 33 Pe data de 11 septembrie 1860, Iordache Antachi şi Efstati Atanasiu, delegaţi ai Comunităţii bulgare din Galaţi, au solicitat Primăriei autorizaţia de construcție a Bisericii „Sfântul Pantelimonˮ, finalizată în 1887. Biserica, situată…

 • Comunitatea bulgară

  Comunitatea bulgară

  Comunitatea bulgară Negustorii bulgari au tranzitat târgul şi portul Galaţi încă din secolul al XVII-lea. În anul 1678, misionarul catolic Giovanni-Battista del Monte Santa Maria, într-o scrisoare expediată de la Galaţi către Congregaţia de Propaganda Fide menţiona că în oraşul…

 • Fig. 1 – Școala de băieți, 1906 (George Maksay, „Comunitatea elină din Galați”)
  Comunitatea greacă

  Școala greacă, 1884 (dispărută)

  Școala greacă, 1884 (dispărută) Școala confesională elenă de băieți, înființată în anul 1865 şi întreţinută de comunitatea greacă, era destinată mai ales copiilor săraci. Școala, amplasată în curtea bisericii comunităţii, avea un curs primar cu patru clase şi şapte profesori…

 • Fig. 4 – Grand Hotel, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea greacă

  Grand Hotel

  Grand Hotel, GL-II-m-B-03012, 1911-1912 Str. Domnească nr. 38 Inițiativa edificării acestui imobil realizat în stil neoclasic de către arhitectul Loiso, a aparținut lui Elie Climis (Climi), autorizația de construcție, eliberată pe data de 1 martie 1911 de Serviciul Tehnic al…

 • Fig. 2 – Casa Zafiratos, începutul anilor ’70 (Arhiva Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați)
  Comunitatea greacă

  Casa Zafiratos

  Casa Zafiratos, GL-II-m-B-03059, începutul secolului XX Str. Mihai Bravu nr. 30A Casa Zafiratos, concepută în stil neoclasic, se încadrează în categoria reședințelor de oraș ale familiilor burgheze de la debutul secolului XX. Accesul se realizează pe latura sudică, printr-o ușă…

 • Fig. 2 – Nicolae Mantu, începutul secolului XX (Biblioteca „V.A. Urechia” Galați)
  Comunitatea greacă

  Casa Stavru Mantu

  Casa Stavru Mantu, GL II-m-B-03006, sfârșitul secolului al XIX-lea Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 46 Casa Stavru Mantu a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, în stil neoclasic, pe un singur nivel, cu parter supraînălțat. Un subsol, a cărui…

 • Fig. 2 – Casa Serfioti, atlanți, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea greacă

  Casa Serfioti, 1867

  Casa Serfioti, 1867 Str. Domnească nr. 52 Casa Serfioti a fost construită în stil neoclasic, cu parter și etaj, pe baza proiectului realizat de către Oscar Șwab, arhitectul Comisiei Europene a Dunării. Pe 7 iunie 1867, Primăria Galaţi a înregistrat…

 • Fig. 3 – Casa Lambrinidi, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea greacă

  Casa Lambrinidi

  Casa Lambrinidi, GL-II-m-B-03014, 1880 Strada Domnească nr. 51 Casa Lambrinidi a fost construită în anul 1880, probabil pe locul unde mai existase un imobil înainte, aşa cum reiese din tabloul clădirilor construite între 1879-1882.  Epaminonda Lambrinidi a fost un comerciant…

 • Fig. 5 – Casa Gheorghiade, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea greacă

  Casa Gheorghiade

  Casa Gheorghiade, GL-II-m-B-03020, 1880 Str. Domnească nr. 61 Casa Gheorghiade a fost construită în anul 1880, în stil neoclasic, de către negustorul grec Gheorghe Gheorghiade (Gheorghiadis), care deținea mai multe magazii și hambare pe strada Cereș, o dezvoltată zonă economică…

 • 5. Casa Cavalliotti, vedere laterală, 2021 (Colecția Valentin Bodea)
  Comunitatea greacă

  Casa Cavalliotti

  Casa Cavalliotti, GL-II-m-B-03046, 1914 Str. Maior Iancu Fotea nr. 2 Clădirea a fost construită în 1914 de către Gheorghe (George) Cavalliotti, avocat, mare proprietar și primar al Galațiului. Acesta înainta Primăriei Galați o cerere prin care dorea să demoleze casele…

 • Fig. 2 – Biserica Mavromol, 1987 (P. Copceac, E. Drăgoi, „Biserica Mavromol din Galați”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1987)
  Comunitatea greacă

  Biserica Mavromol

  Biserica Mavromol, GL-II-m-B-03055.01, 1702 Aleea Mavromol nr. 12 În documentele vechi mănăstirea apare sub denumirile Mavromor, Mavramol, Mavromol („stânca neagră”), ultima variantă fiind cea mai utilizată. Fără a putea preciza exact anul, cel mai probabil, biserica început să fie construită…

 • Fig. 5 – Biserica greacă, prima jumătate a secolului XX (Arhiva Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați)
  Comunitatea greacă

  Biserica greacă, 1866

  Biserica greacă, 1866 Str. Maior Iancu Fotea nr. 1, str. Domnească Grecii din Galaţi au frecventat bisericile din oraș închinate Muntelui Athos. În anul 1864, în contextul secularizării averilor mănăstirești, comunitatea elenă a luat decizia de a-și construi propria biserică,…

 • Fig. 3 – Strada Colonel Boyle – în prim-plan unul dintre imobilele familiei Topali, începutul secolului XX (Colecția Delia Pohrib)
  Comunitatea greacă,  Personalități - comunitatea greacă

  Familia Topali

  Familia Topali Registrele portuare de la mijlocul secolului al XIX-lea consemnează numele unor comercianți importanți ai perioadei, printre care şi acela al lui Spiru (Spiridon) Topali. O scurtă trecere în revistă a patrimoniului deţinut de către familia Topali la finalul…

 • Fig. 5 – Casa Guiller nr. 44, 2008 (Colecția Valentin Bodea)
  Comunitatea franceză

  Casele Guiller

  Casele Guiller, GL-II-m-B-03060, GL-II-m-B-03061, 1882, 1890 Str. Mihai Bravu nr. 42, nr. 44 Teodor Guiller, antreprenor de origine franceză, a înființat la Galați în 1892, împreună cu Gheorghe Fernic și Jean Poujolat, Uzina G. Fernic & Comp., din strada Cereş…

 • Fig. 1 – Casa Helman, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea evreiască

  Casa Helman (azi reședință episcopală)

  Casa Helman (azi reședință episcopală), GL-II-m-B-03033, începutul secolului XX Str. Domnească nr. 106 În anul 1908 era menționat ca proprietar casei, Gheorghe Mavromati. În perioada interbelică, casa a fost deținută de Lazăr Helman (1899-1984), medic primar chirurg al Spitalului Israelit.…

 • Fig. 1 – Casa Jean Steuerman, 2022 (Colecția Delia Pohrib)
  Comunitatea evreiască

  Casa Jean Steuerman

  Casa Jean Steuerman, GL-II-m-B-03068, începutul secolului XX (Școala Specială „Simion Mehedinți”) Str. Nicolae Bălcescu nr. 19 Jean Steuerman a fostunul dintre antreprenorii influenții ai Galațiului, în domeniile comerțului, industriei, specializat în exportul de cherestea. A ocupat, în anii ’30, diverse…

 • Fig. 5 – Spitalul israelit, 2016 (Colecția Delia Pohrib)
  Comunitatea evreiască

  Spitalul Israelit, 1846–1948

  Spitalul Israelit, 1846–1948 (Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire”) Str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 99 În anul 1846,domnitorul Mihail Sturdza a aprobat comunităţii evreiești din Galați construirea unui spital pe „Uliţa Cojocarilor” (astăzi, strada Dr. Nicolae Alexandrescu), care…

 • Fig. 4 – Liceul Israelit, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea evreiască

  Liceul Israelit

  Liceul Israelit, GL-II-m-B-03068, 1890 (Colegiu „Alexandru Ioan Cuza”) Aleea Școlii nr. 1 Comunitatea israelită a fost foarte receptivă la necesitatea din în ce mai mare a timpului privind educarea, instruirea și calificarea tinerilor într-un cadru organizat. Originea liceului se regăsește…

 • Fig. 2 – Sinagoga Fierarilor, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea evreiască

  Sinagoga Fierarilor, 1903

  Sinagoga Fierarilor, 1903 Str. Dornei nr. 9 Clădirea a fost inițial o casă simplă de rugăciuni, situată pe un teren viran de pe strada Tecuci, colț cu strada Traian, datând din anul 1856, sub denumirea de „Școala Fierarilor”. În 1864,…

 • Fig. 2 – Monografia Școlii „Lumina”, 1936 („35 de ani de activitate a Societății Lumina 1901-1936. Istoricul Școlii populare de menaj Fundația Charlotte și Arnold Weinrauch Galați”, Tipografia Munca, Galați, 1936)
  Comunitatea evreiască,  Personalități – comunitatea evreiască

  Familia Schwart

  Familia Schwartz Istoricul Școlii populare de menaj Fundația „Charlotte și Arnold Weinrauch”, cunoscută în epocă și ca Școala „Lumina”, se confundă, în sensul unei legături intrinseci, cu parcursul familiei Schwartz, care și-a adus o contribuție importantă la înființarea și funcționarea…

 • 3. Casa Macri, 2021 (Colecția Valentin Bodea)
  Consulate

  Casa Macri (fostul Consulat portughez)

  Casa Macri, GL-II-m-B-03027, 1909-1910 (fostul Consulat portughez) Str. Domnească nr. 80 Casa a fost construită de către doctorul Nicolae Macri între anii 1909-1910, după planurile arhitectului italian Loizo. La 12 mai 1909, Serviciul Tehnic al Primăriei oraşului Galaţi, a eliberat…

 • Fig. 3 – Casa Auschnitt, 2022 (Arhiva INP)
  Consulate

  Casa Auschnitt (fostul Consulat italian)

  Casa Auschnitt, GL- II-m-B-03025, 1900 (fostul Consulat italian) Str. Domnească nr. 70 Casa a fost construită în anul 1900, în stil neoclasic, și reprezintă una dintre clădirile remarcabile ale orașului. Accesul principal se efectuează direct, din strada Domnească, în plin…

 • Fig. 1 - Casă (fostul Consulat spaniol), 2022 (Arhiva INP)
  Consulate

  Casă (fostul Consulat spaniol)

  Casă (fostul Consulat spaniol), GL-II-m-B-03026, 1923-1927 Str. Domnească nr. 79 colț cu str. Culturii Imobilul a fost construită în intervalul 1923-1927, în stil neoromânesc, de către arhitectul George Macri. Este compus din patru niveluri, subsol, parter, etaj și mansardă, fiind…

 • 4. Casa Fanciotti-Verona, 2021 (Colecția Valentina Bodea)
  Comunitatea italiană

  Casa V. Fanciotti

  Casa V. Fanciotti, jumătatea secolului al XIX-lea, 1868, 1897 Str. Domnească nr. 45 Cunoscută sub numele de Casa Fanciotti-Verona (Intim Club), este una dintre cele mai vechi clădiri din Galaţi, construită la jumătatea secolului al XIX-lea de Aristide Rosetti. În…

 • Comunitatea italiană

  Comunitatea italiană

  Emigrația italiană din Galați La începutul secolului al XIX-lea, Regatul Sardiniei era prezent din punct de vedere economic în aria pontico-danubiană, prin navigația comercială. În 1827 se deschidea o agenție consulară la Ismail. În 1833, Regatul Sardiniei deschidea un consulat…

 • Comunitatea turcă

  Comunitatea turcă

  Scurt istoric În cuprinsul eparhiei „Dunărea de Jos”, și în special în Dobrogea, după plecarea stăpânirii turcești, a rămas o mare populație musulmană care la începutul secolului al XX-lea atingea cifra de 40.549 de credincioși, din care 34.082 locuiau în…

 • Fig. 5 – Biserica armeană, 2022 (Arhiva INP)
  Comunitatea armeană

  Biserica armeană „Sf. Maria”, 1857

  Biserica armeană „Sf. Maria”, 1857Str. Traian nr. 13 Întreprinzătorii şi negustorii armeni s-au stabilit în zona de nord a Moldovei încă din perioada lui Alexandru cel Bun (consemnați în 1418). Galațiul, ca port la Dunăre și oraș comercial cu un…