Comunitatea evreiască,  Personalități – comunitatea evreiască

Familia Schwart

Familia Schwartz

Istoricul Școlii populare de menaj Fundația „Charlotte și Arnold Weinrauch”, cunoscută în epocă și ca Școala „Lumina”, se confundă, în sensul unei legături intrinseci, cu parcursul familiei Schwartz, care și-a adus o contribuție importantă la înființarea și funcționarea acestei instituții de învățământ.

Începuturile școlii sunt legate de iarna anului 1900-1901, când membrele comunității evreiești au luat decizia de a susține elevele din medii socio-economice paupere și lipsite de educație, prin acordarea de ajutoare materiale și stipendii, dar și prin înființarea unei instituții prin intermediul căreia să le fie asigurate dezvoltări profesionale. Primul comitet de conducere și corpul didactic onorific erau formate din surorile Antonie (Antonia), Emilia și Rovena Schwartz, prima având funcția de președinte, cea de-a doua de director, iar ultima de casier.

Instituția a fost sprijinită, chiar din primul an, de Societatea „Jewish Colonization Association” – filiala din Paris, care a subvenționat școala până în 1924. De asemenea, școala a primit subvenții din partea Alianței Israelite din Viena, până aproape de izbucnirea războiului, în timp ce funcționarea cantinei a fost posibilă prin contribuțiile financiare furnizate de „Alliance Israélite de Paris”.

În cadrul patrimoniului Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați se află lunga corespondență (conținând colecția de autografe și fotografii) a familiei Schwartz, incluzând o serie de personalități occidentale și românești de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Printre semnatarii corespondenței amintim personalități marcante ale culturii și științelor, la nivel internațional, precum: Theodor Mommsen, Alfred Dreyfus, Emil Zola, Jules Verne, Anatole France, Mark Twain, Alexandre Dumas fiul, Constantin I. Parhon, Vasile Alexandrescu Urechia, precum și unele scrisori de interes documentar, cum ar fi cele ale lui Georg Brandes, Salomon Reinach și ale actorului Tommaso Salvini.  Amintim, de asemenea, contribuțiile semnificative ale familiei Schwartz în promovarea și protejarea drepturilor și intereselor comunității evreiești din Galați, atât pe plan local, cât și european. În 1897, Antonia Schwartz a devenit  membră a Societății Astronomice a Franței.

Diversitatea domeniilor din care provin personalitățile cu care au întreținut corespondența, demonstrează racordarea la evoluțiile esențiale din cadrul unei multitudini de domenii științifice și culturale, printre semnatarii scrisorilor aflându-se scriitori, critici, esteticieni, filosofi, jurnaliști, artiști, matematicieni, medici, arheologi, fizicieni, chimiști, biologi. Ca urmare a relevanței istorice a personalităților care au răspuns scrisorilor surorilor Schwartz, acest fond arhivistic este remarcabil în contextul României.

Rolului deosebit de important al familiei Schwartz în evoluția cultural-intelectuală a comunității evreiești, dar și a celei gălățene în general, a fost recunoscut în monografia școlii din anul 1936 și în alte documente similare. Rovena Schwartz este înhumată în Cimitirul Evreiesc din Galați, alături de sora sa Emilia, și de fratele său, Dr. Aizic Schwartz.