Comunitatea greacă

Școala greacă, 1884 (dispărută)

Școala greacă, 1884 (dispărută)

Școala confesională elenă de băieți, înființată în anul 1865 şi întreţinută de comunitatea greacă, era destinată mai ales copiilor săraci. Școala, amplasată în curtea bisericii comunităţii, avea un curs primar cu patru clase şi şapte profesori (trei de limba greacă, doi de română, unul de franceză şi unul de germană). Şcoala era condusă de Comitetul administrativ al bisericii, numărul elevilor variind între 120-150, cei mai mulți fiind înmatriculați în clasele I şi a II-a. În anul 1889–1890, școala era frecventată de: 46 elevi în clasa I, 33 în clasa a II-a, 29 în clasa a III-a şi 14 în clasa a IV-a.

Şcoala confesională elenă de fete,înfiinţată în anul 1884, era întreţinută de comunitatea greacă, cu un ciclu de patru clase primare, însumând circa 100-120 elevi, a căror pregătire era asigurată de cinci profesori: doi de greacă, unul de română, unul de franceză şi unul de lucru manual.

Pe 20 octombrie 1923, Legaţia Elenă din România s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe în scopul de a întreprinde demersuri pe lângă Departamentul Instrucţiunii în vederea recunoaşterii diplomelor eliberate de Liceul grec din Galaţi, acestea având acelaşi statut cu cele emise în Grecia. Solicitarea intervenea în contextul în care, prin Decretul Regal din 28 mai 1922, liceul a fost recunoscut de către guvernul elen ca având acelaşi statut ca și gimnaziile de pe teritoriul statului grec, în consecință posesorii diplomelor urmând să beneficieze de aceleași drepturi și acreditări, în special în ceea ce priveşte admiterea în universităţi, ca și elevii absolvenţi ai institutelor publice de învăţământ secundar din Grecia.