Comunitatea franceză

Casele Guiller

Casele Guiller, GL-II-m-B-03060, GL-II-m-B-03061, 1882, 1890

Str. Mihai Bravu nr. 42, nr. 44

Teodor Guiller, antreprenor de origine franceză, a înființat la Galați în 1892, împreună cu Gheorghe Fernic și Jean Poujolat, Uzina G. Fernic & Comp., din strada Cereş nr. 35. Un an mai târziu cei trei asociaţi au cumpărat atelierele mecanice ale lui Epaminonda Lambrinidi, după falimentul afacerilor acestuia, în care au instalat atelierele de construcţii mecanice şi de turnătorie pentru reparația bastimentelor. În 1899, omul de afaceri Teodor Guiller  a depus o cerere de construire a unei case pe strada Mihai Bravu nr. 28, quartalul IV, circumscripţia I. Casa urma a fi construită din zid masiv, cu var și nisip, iar acoperişul din tablă. Planul casei prezintă scări spre intrarea principală, o grădină, un vestibul, două saloane, două camere de dormit, un coridor, încă o cameră, o sufragerie, o bucătărie, o baie, o terasă, o curte laterală și una în spatele casei.

În 1930, în urma unei ordonanţe de adjudecare definitivă, Maria Mihăescu (cunoscută ca „Mița biciclista”), a devenit proprietara a două case din strada Mihai Bravu, numerele 42 şi 44, ambele semnalate în trecut la numărul 28, care au aparţinut inginerului Alexandru Guiller (fiul lui Teodor Guiller). Acesta a pierdut casele, neachitând la timp Mariei Mihăescu o ipotecă veche, în valoare de 2.300.000 de lei în 1927.   

Casa de la nr. 42 a fost construită în anul 1882, în stil neoclasic. Acoperişul intrării prezintă învelitoare din solzi de tablă și un luminator, susținut de două coloane cilindrice, prevăzute cu capiteluri corintice. Acoperișul prezintă un modul supraînălțat, individualizat în ansamblu într-o formă semipiramidală, extinzând și accentuând structural zona intrării, învelit tot cu tablă în formă de solzi. Luminatoarele  de tip „ochi de bou” sunt dispuse, în perechi, în segmentele laterale ale modulului central. Partea superioară este acoperită cu foi de tablă tip lisă. Faţadele se remarcă prin ferestre înalte, arcuite, integrate unor ancadramente masive, prezentând motive decorative vegetale complexe, în mijlocul cărora se află, în cazul fiecăreia dintre cele patru ferestre câte un cap de leu. Fiecare colţ al faţadei prezintă bosaje proeminente. Arhitrava este dens ornată cu console profilate. Casa a fost naționalizată în 1950, iar în 1978 a trecut din administrarea I.J.G.C.L. Galați, în cea a Creșei de cartier nr. 1. Din 1999 a fost preluată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Casa de la nr. 44, construită în anul 1890, în stil neoclasic, prezintă un fronton triunghiular dispus deasupra intrării și susținut de două coloane cilindrice, prevăzute cu capiteluri dorice. Intrarea mai conține o scară din marmură, alături de bosaje și profilaturi reliefate într-o manieră pronunțată, îmbinate cu elemente vernaculare. Încăperile de mici dimensiuni ale anexei sunt protejate printr-un geamlâc.