Comunitatea evreiască

Liceul Israelit

Liceul Israelit, GL-II-m-B-03068, 1890

(Colegiu „Alexandru Ioan Cuza”)

Aleea Școlii nr. 1

Comunitatea israelită a fost foarte receptivă la necesitatea din în ce mai mare a timpului privind educarea, instruirea și calificarea tinerilor într-un cadru organizat. Originea liceului se regăsește în Școala Comercială, înființată în septembrie 1898, transformată în anul 1907 în Gimnaziu Comercial. După încheierea Primului Război Mondial, în clădirea gimnaziului a fost inaugurat Liceul de băieți „Alecu Russo”, care a funcţionat cu patru clase gimnaziale.

În şedinţa Comunităţii din 28 septembrie 1919, denumirea a fost modificată în Liceul Comunităţii Israelite, la cele patru clase fiind adăugate în următorii ani, în directă relaţie cu promovabilitatea elevilor, clasele V–VII. Programele şi regulamentele de funcționare erau similare celor existente în cazul școlilor secundare de stat, corpul profesoral fiind preluat de la fostul liceu „Alecu Russo”, care fusese acreditat de  minister, astfel că liceul a obținut etatizarea în 1921.

În anul 1928, Liceul Comercial a primit ordinul definitiv de şcoală publică, funcționând cu şapte clase. Trei ani mai târziu, cursurile erau frecventate de 301 elevi, liceul dispunând de 34 cadre didactice, opt săli de clasă, o cancelarie, o bibliotecă, un laborator de chimie şi fizică, şi un atelier de tâmplărie şi legătorie de cărţi. Disciplinile predate în cadrul cursurilor erau: limbile ebraică, română, latină, franceză, germană, istoria, filosofia, geografia, matematica, fizica, chimia, ştiinţele naturale, religia, desenul, caligrafia, muzica, gimnastica, tâmplăria, legătoria şi cursurile de igienă. Biblioteca era compusă din 2.622 volume, dintre care 2.437 în limba română şi 185 în limbi străine.

Clădirea, încadrată unui plan rectangular alungit, în stil neoclasic târziu, integrând două module în formă de U inițial conturat, la parametrul fațadei secundare, dispune de două niveluri (parter și etaj) conținând sălile de curs, și două anexe destinate depozitării variatelor materiale școlare (subsol și mansardă). Intrarea principală, amplasată la fațada orientată către stradă constă din uși masive din lemn prezentând variate stilizări de factură Art Deco pe suprafață, dispuse într-un ancadrament din piatră cu striații spiralate. Ferestrele de la parter sunt de tip arcadă, cu ancadramente similare, cu trimiteri către stilul Art Deco, la nivel superior, iar cele de la etaj sunt rectangulare, ancadramentele fiind, în mod corespunzător simple și angulare.