Uncategorized

Palatul Comisiei Europene a Dunării (Biblioteca „V.A. Urechia”)

Palatul Comisiei Europene a Dunării, GL-II-m-B-03057, 1896, reconstruit 1922-1923,

(Biblioteca „V.A. Urechia”)

Str. Mihai Bravu nr. 16

Încă de la începutul secolului al XIX-lea, marile puteri europene întrunite la Congresul de pace de la Viena din anul 1815, legiferaseră principiul liberei navigaţii pe cursurile de apă internaţionale. Transportul pe apă fiind mult mai ieftin decât cel pe uscat, fuseseră declanşate mari proiecte edilitare de amenajare a cursurilor de apă pentru a fi transformate în coridoare de transport.

Cu toate acestea, acest principiu a putut fi impus pe Dunărea maritimă abia patruzeci de ani mai târziu, la finalul Războiului Crimeei (1853 – 1856), la Congresul de pace de la Paris din anul 1856, când este înfiinţată Comisia Europeană a Dunării, cu sediul la Galați și Sulina. Creată ca organism provizoriu, cu mandat pentru doi ani, alcătuită din reprezentanţii marilor puteri europene, își prelungește existenţa în România până în anul 1948, cu toate că, încă din anul 1938 principalele sale atribuţiile sunt preluate de statul român, în baza Aranjamentului de la Sinaia.

La înființarea sa, Comisia Europeană a Dunării – C.E.D. era alcătuită din reprezentanți ai marilor puteri europene: Anglia, Franţa, Austria, Prusia, Germania, Italia, Sardinia, Rusia şi Turcia. Atribuţiile sale erau de natură legislativă, judecătorească, administrativă şi tehnică. Ea elabora regulamentele de navigaţie şi poliţie fluvială în sectorul Dunării maritime, judeca contravenţiile faţă de regulamentele de navigaţie, stabilea şi percepea taxele de navigaţie, administra portul Sulina şi executa studiile şi lucrările de amenajare pentru navigaţie pe braţul Sulina.

Urmare a Războiului pentru Independență, din anul 1878, Dobrogea devine teritoriu românesc, iar România devine stat membru al C.E.D. În anul 1896, la Galați este construit Palatul C.E.D., pentru funcționarea Secretariatului general, în care, alături de birouri și spații de cazare pentru funcționari C.E.D., își desfășurau activitatea și registratura, arhiva și biblioteca C.E.D.

În timpul Primului Război Mondial, clădirea este bombardată și incendiată, fiind distrusă aproape integral. Decizia reconstruirii Palatului C.E.D. este luată în anul 1922, lucrarea fiind încredințată Societății Române de Întreprinderi din București. Arhitecții Leon Goue, Godefroy Teisseir, M. Manea semnează proiectul noului palat, reclădit pe vechile temelii, în stil neoclasic, cu elemente de decor eclectice. Noua clădire păstrează amprenta la sol a vechiului palat, dar se dezvoltă pe înălțime, mansarda vechiului palat fiind transformată în etaj integral. Palatul este finalizat în toamna anului 1923. C.E.D. avea să funcționeze aici până în anul 1948.

Din anul 1968, în clădire funcționează Biblioteca „V.A. Urechia”, importantă instituție culturală, care fusese înființată încă din anul 1889, prin înalt decret regal, de regele Carol I. În anul 2021, Palatului Comisiei Europene a Dunării din Galaţi,i s-a atribuit importanta distincție culturală ”Marca patrimoniului European”, ca semn de recunoaștere a rolului semnificativ jucat în istoria şi cultura Europei a importantei organizații pe care a găzduit-o.