Consulate

Casă (fostul Consulat spaniol)

Casă (fostul Consulat spaniol), GL-II-m-B-03026, 1923-1927

Str. Domnească nr. 79 colț cu str. Culturii

Imobilul a fost construită în intervalul 1923-1927, în stil neoromânesc, de către arhitectul George Macri. Este compus din patru niveluri, subsol, parter, etaj și mansardă, fiind încadrat unui plan rectangular, integrând, sub formă adosată, un turn pe plan octogonal. Mansarda este prezentă în cadrul turnului adosat și a turnului aparent ce constituie segmentul de colț al clădirii.

Casa prezintă basoreliefuri vegetale dispuse în variate configurații: (1) câte un segment rectangular, alungit pe verticală, în ariile orizontal-mediane ale parterului de pe fiecare dintre cele două laturi, constând din reliefări vegetale simetrizate, introduse în nișe cu vârfuri trilobate, încadrate de brâuri, (2) pe aceeași axă verticală cu acestea, la nivelurile superioare ale etajului 1, câte un medalion circular, poziționat în interiorul unei rame pătrate, cu basoreliefuri florale, și (3) sub forma unor ancadramente parțiale, de tip arcadă, reliefată, în segmentele superioare ale celor trei ferestre de pe laturile parterului, în segmentul de colț al clădirii.

Aceste ferestre sunt separate prin două colonete adosate, încadrând-o pe cea centrală, dotate cu câte un capitel doric doar la nivelurile superioare. Restul celor patru ferestre de la parter sunt însoțite de ancadramente simple de tip arcadă, poziționate tot în aria superioară. Latura scurtă integrează la etajul 1 un balcon cu balustrade din lemn stilizat-modular, iar latura lungă un balcon neoclasic, cu o balustradă din feronerie.

În anul 1929 a fost vândută comerciantului George Dahrouge, care îndeplinea și funcția de consul pentru Spania și Brazilia. În 1950, casa a intrat prin naționalizare în proprietatea statului român.