Comunitatea evreiască

Casa Jean Steuerman

Casa Jean Steuerman, GL-II-m-B-03068, începutul secolului XX

(Școala Specială „Simion Mehedinți”)

Str. Nicolae Bălcescu nr. 19

Jean Steuerman a fostunul dintre antreprenorii influenții ai Galațiului, în domeniile comerțului, industriei, specializat în exportul de cherestea. A ocupat, în anii ’30, diverse funcții în administraţia oraşului: consilier comunal, ajutor de primar delegat, vice-preşedinte al Comisiei Interimare, consilier comunal şi ajutor de primar.

Imobilele de pe strada Nicolae Bălcescu (fosta stradă General Berthelot) au parcurs frecvente renumerotări ale numerelor poștale, astfel încât, în contextul recensământul anului 1908, a fost individualizată proprietatea la nr. 49 (proprietar Zaharia Soare Ioan), în timp ce recensămintele din anii 1910, 1941 și 1948 consemnează recenzarea la nr. 51.

În 1923, Zaharia Soare Ioan a vândut lui Jean Steuerman un teren aflat la sud de casa lui, numit „grădină cu flori și copaci”, unde urma să fie construită viitoarea casă. Steuerman a declarat la recensământul din 1941 faptul că „imobilul a fost construit de mine acum 14 ani”, însă în arhive nu a fost identificată autorizația de construcție.

Conform unui Afipt de vânzare din 13 septembrie 1935, imobilul a fost scos la licitație publică din cauza neachitării unei ipoteci contractată în anul 1927.

Casa este construită în stil eclectic, integrând elemente neoromânești și neoclasice. Prezintă un zid masiv din cărămidă, var și nisip, având temelia din beton și un acoperiș confecționat din tablă galvanizată. Interiorul este format din șapte camere, un vestibul cu suprafață mare, cuprinzând o scară din marmură brună la intrare și un coridor mic prin care se realizează legătura în interior cu al doilea corp de casă.

Imobilul n-a fost vândut, în pofida scoaterii la licitație cu doi ani înainte, astfel încât în 1937 Steuerman a redevenit proprietar al acestuia. Anterior anului 1948, imobilul a intrat în proprietatea statului, în casele Steuerman fiind instalat Centrul Profesional nr. 4, cu destinația școlarizării elevilor cu deficiențe psihice. Din anul 1954, instituția a devenit Școala profesională nr. 8 pentru băieți, iar în 1992 școala a devenit mixtă. În perioada 2007-2010 au avut loc reparații de modernizare și reabilitare.