Comunitatea greacă

Casa Cavalliotti

Casa Cavalliotti, GL-II-m-B-03046, 1914

Str. Maior Iancu Fotea nr. 2

Clădirea a fost construită în 1914 de către Gheorghe (George) Cavalliotti, avocat, mare proprietar și primar al Galațiului. Acesta înainta Primăriei Galați o cerere prin care dorea să demoleze casele vechi din strada Maior Iancu Fotea numărul 2, iar în locul lor să ridice o clădire nouă care avea ca dată decembrie 1911.  Construcția va fi ridicată potrivit altor planuri din 21 martie 1914, semnate de arhitectul Galoiso. Autorizația de construcţie permitea ridicarea casei din zidărie masivă, cu parter şi două etaje, pe o suprafaţă de 529,27 m². Până la naționalizare, casa a avut la parter magazine și o cafenea, iar etajele I și II, apartamente pe fiecare palier.

Clădirea are faţada principală în stil eclectic, predominând elemente neoclasice.O colonadă dublă desfăşurată pe două nivele, antablamentul şi frontonul bogat, decorat cu stucaturi, constituie dominanta majoră. Suprafaţa exterioară este ritmată de prezenţa balcoanelor pe fiecare travee.

După naționalizare, parterul a fost ocupat de ziarul local „Viața Nouăˮ (sediul și tipografie) precum și de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Galați, care avea o sală de expoziție. Etajele I și II erau ocupate de birourile UTC și sediul sindicatelor. Între 1988-2012, casa a fost sediul central al Muzeului de Istorie Galați. Ulterior, casa a fost revendicată de către familia Cavalliotti și câștigată în instanță.