Comunitatea protestantă

Școala germană, 1901-1902, 1911-1912. (Școala Profesională Specială „Emil Gârleanuˮ)

Școala germană, 1901-1902, 1911-1912

(Școala Profesională Specială „Emil Gârleanuˮ)

Str. Gării nr. 66

O școală confesională mixtă (de băieți și fete) cu numele de „școala evanghelicăˮ a funcționat, din 1863, pe lângă biserica protestantă. În 1870, aceasta avea 35 de elevi. Prin stăruințele consulului Arends s-a extins, iar în 1878 a primit numele de școala germană. Personalul școlii era alcătuit din pastorul bisericii ca diriginte, un profesor de limba germană, unul de limba română și o profesoară pentru a învăța fetele lucrul de mână. Școala se întreținea din taxele lunare ale elevilor, din ajutorul guvernului german, din diferite ofrande și din venitul propriu. Administrația școlii germane se realiza prin intermediul unei epitropii, care era aleasă de către membrii comunității protestante. Consulul german era președintele epitropiei școlii germane.

La 17 iulie 1901, Primăria Galați a eliberat președintelui comunității școlii germane H. Struve, garantul Consulatului Imperial al Germaniei o autorizație pentru construcția unei școli. Școala s-a construit între anii 1901–1902, pe strada Culturii nr. 16. Era alcătuită din două corpuri de clădiri, P+3 și P+2. Primul corp de clădiri avea forma unui turn specific construcțiilor germane, iar pe o fațadă, în partea centrală, era o placă de bronz cu efigia regelui Carol I. Un al doilea local de școală avea să se construiască în vecinătatea vechiului local, pe strada Lascăr Catargiu, de către epitropia școlii germane între anii 1909–1910. Școala de băieți era o școală primară, organizată conform legilor românești. Prin diviziunea claselor I și IV-a în câte doi ani școlari, erau de fapt 6 clase, în care se preda un curs elementar complet de aritmetică, geometrie, istorie, geografie, științe naturale, științe fizice, caligrafie, desen, cânt și gimnastică, în limbile germană, franceză și română. Școala primară și secundară de fete (Gr. I) avea 9 clase. În clasele superioare se citeau și se comentau operele cele mai însemnate din literaturile germană, franceză și română. Pentru comercianții tineri se țineau cursuri în limba germană și de corespondență. În clasele I-a și II-a primară, băieții și fetele erau împreună, de la clasa III-a se separau. Clasele de fete ocupau clădirea din strada Lascăr Catargiu. În școala germană a funcționat Curtea Marțială a Corpului 3 Armată (1919-1920) și Școala secundară de fete gradul II „Mihail Kogălniceanuˮ (1920-1930).