Comunitatea ruso-lipoveană

Biserica lipovenească Sf. Nicolae, 1861-1863

Biserica lipovenească Sf. Nicolae, 1861-1863

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 30-32

Începând cu 1840 s-au așezat în Galați primii lipoveni numiți scopiți, care frecventau biserica ortodoxă și se aflau sub protecția consulului rus. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea erau în orașul Galați 189 lipoveni scopiți, 130 lipoveni popiști și 22 nepopiști. Lipovenii popiști au venit aici în urma războiului Crimeii (1853–1856), începând cu 1857 din Botoșani, Imperiul Otoman și din alte părți. Lipovenii popiști au construit mai întâi un „rogatoriu” și apoi la 1860, cu permisiunea Primăriei Galați au edificat o biserică cu două turle din lemn. Totodată, ei au promis că vor construi biserica din piatră după un termen de zece ani, conform regulilor de înfrumusețare ale orașului.

Biserica lipovenească cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost construită între anii 1861-1863 pe strada Vultur din Galați. Este o construcție de plan triconc, cu intrare pe latura de  sud, ce dispune de două turle în formă de bulb de ceapă, una pe naos și cealaltă pe pronaos. Acoperișul este din tablă zincată. Biserica era întreținută de comunitatea lipovenească din Galați, formată din aproximativ 40 de familii, care se ocupau cu „bostănăria și zidăria”. Biserica nu avea preot din lipsă de mijloace, ci numai un dascăl plătit cu 30 lei lunar. Astăzi mai există o mică comunitate de lipoveni care se îngrijește de biserica lipovenească.