Comunitatea turcă

Geamia Galați, 1890

Geamia Galați, 1890

(demolată 1982)

Geamia a fost construită în 1890 după planurile arhitectului Andrei Canelatos. Avea un plan pătrat, cu latura de 8 metri, cu câte două ferestre încheiate în arc frânt pe trei dintre fațade, iar pe fațada intrării se afla ușa înaltă, terminată tot cu un arc frânt, amplasată simetric față de două goluri circulare cu rol de fereastră.

Deasupra cornișei, pe fiecare colț al clădirii, arhitectul a proiectat câte un obelisc având în vârf semiluna,  central se afla o turlă cu o cupolă semisferică, deasupra căreia se înălța semiluna. Construcția era formată dintr-o singură încăpere, deasupra căreia, central, era dispusă bolta cupolei care avea un diametru de patru metri. Înălțimea edificiului era de 11,30 metri. În 1897, Consulatul general al Turciei din Galați, era autorizat de guvernul Imperial Otoman, să execute, pe cheltuiala sa, modificarea cupolei, a acoperișului, precum și reparațiile necesare la geamia din Galați. Consulul turc M. Azarian s-a adresat Primăriei Galați cu o cerere pentru aprobarea lucrărilor la geamia situată pe strada Sf. Apostoli, vis-à-vis de Comisariatul nr. 1 de Poliție. La această solicitare, consulul a primit autorizație la 16 mai 1897. După cum reiese din planul atașat și intitulat „Project pentru prefacerea învelitoarei actuală în cupolă la djamie din Galatzi”, pe lângă cupola semisferică, golurile ferestrelor de pe fațada sudică erau modificate în goluri circulare, geamia păstrând o simetrie a golurilor pe fațade. Proiectul a fost întocmit de A. Schwanhauser. Deoarece construcția edificiului musulman a avut loc în timpul domniei sultanului Abdul Hamid al II-lea (1876–1909), geamia i-a fost consacrată și dedicată acestuia potrivit cutumei.

Geamia era construită din cărămidă, iar finisajul fațadelor avea cărămidă aparentă de culoare roșie. În interior se aflau covoare persane aduse din Egipt, de cupolă atârna un candelabru din cristal, pereții erau vopsiți în bej, iar chenarul și cupola în albastru cu motive stelare și florale. Presiunile regimului comunist au determinat Muftiatul din România să aprobe demolarea geamiei din Galați, pentru sistematizarea orașului.